Våra tjänster

CE Inredningar AB inreder främst offentlig miljö, dvs kontor, hotell, kursgårdar, skolor mm.

Vi erbjuder valfrihet i inredningsprocessen, dvs hos oss kan du välja när och hur du vill att vi hjälper dig. Antingen deltar vi i valda moment av processen, eller så hjälper vi dig genom hela inredningsprojektet.

Vi erbjuder även hjälp med inredning av privat miljö såsom hem samt planering och utrustning av utemiljöer.

Vår långa erfarenhet har gett oss ett arbetssätt som är effektivt och som säkerställer bra resultat med nöjda kunder.

Vi hjälper dig gärna i hela inredningsprocessen, men har du endast behov av hjälp med vissa delar, går även detta utmärkt.

Start

Behovsinventeringen görs tillsammans med dig som kund och spelar en viktig roll för slutresultatet. Den är även nödvändig för att hitta rätt arbetssätt.

Vi ritar därefter upp din lokal eller ditt kontor för att planera den så effektivt som möjligt samt för att sätta färg och form. Vi ritar i ArchiCAD och våra ritningar presenteras givetvis i 3D för att du ska kunna visualisera dig slutresultatet innan vi sätter igång.

Därefter presenterar vi ett inredningsförslag som är anpassat efter ditt behov. Förslaget innehåller ritning, materialval, färgsättning, möbelval, belysning samt visar funktionerna i den nya miljön.

Genomförande

Vi startar inredningsprojektet med att uppföra en rumsbeskrivning som i detalj beskriver alla material, färger, val av golv, möbler, specialsnickerier, belysning etc. Den fungerar som en detaljerad arbetsbeskrivning för alla inblandade parter.

Vi projektleder och sköter all byggledning under arbetsgången. En totalrenovering är tidskrävande med många bollar att koordinera samtidigt. Därför uppskattar våra kunder när vi även hjälper dem med denna bit.

Grundliga inköpsunderlag är ett måste för att rätt produkter och tjänster beställs. Då det ofta är många olika leverantörer inblandade i ett inredningsprojekt handhar vi även all leveransbevakning och samordning åt våra kunder.  

Avslut

När det är dags att flytta in hjälper vi till med all montering. Vi arbetar med branschens främsta och mest erfarna inredningsmontörer.